Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Żegocina w liczbach

Geoportal Żegocina
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Żegocina

Żegocina, gmina w województwie małopolskim, powiat bocheński.

Powierzchnia gminy Żegocina wynosi 35 km2, zajmuje 2250 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Żegocina zamieszkuje 5 582 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1658 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Żegocina wynosi 160, jest 505 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Żegocina. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Żegocina prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Żegocina.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Żegocina: 352250
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Żegocina: 0,49606
Lesistość w % w gminie Żegocina: 33,9698
Ludność na 1 km2 w gminie Żegocina: 160505
Liczba ludności ogółem w gminie Żegocina: 5 5821658
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Żegocina: 4,0370
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Żegocina: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Żegocina: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Żegocina: 8,87-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Żegocina: 83,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Żegocina: 841218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Żegocina: 5,6614
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Żegocina: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Żegocina: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Żegocina: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Żegocina: 901,5656
Przedszkola bez specjalnych w gminie Żegocina: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Żegocina: 260,52386
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Żegocina: 101,4364
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Żegocina: 2,7947
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Żegocina: 982321
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Żegocina: 4 582-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Żegocina: 4 865-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Żegocina: 5 068-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Żegocina: 59,52261
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Żegocina: 53,6930
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Żegocina: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Żegocina: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Żegocina: 59,51955
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Żegocina: 53,6551

Źródłem danych statystycznych dla gminy Żegocina jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Żegocina, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Żegocina. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.