Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Żegocina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Żegocina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Żegocina.

Mapa Geoportal Żegocina
Mapa z granicą gminy Żegocina

Dane urzędu

Urząd Gminy ŻegocinaŻegocina 316Żegocina, 32-731

Tel: 14 6484520

Fax: 14 613-20-36

E-mail: gmina@zegocina.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Żegocina: 1201092

Witryna: www.zegocina.pl

Władze lokalne: Wójt Jerzy Błoniarzgmina@zegocina.pl

Aktualności z gminy Żegocina

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Żegociny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Żegocina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Żegocina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Żegociny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Żegociny

Gmina Żegocina w liczbach

Powierzchnia gminy Żegocina*

35 km2

2250 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Żegocina*

5 582 mieszkańców

1658 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Żegocina*

160 mieszkańców na km2

505 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Żegocina

Geoportal Żegocina prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Żegocina

Jak powstał Geoportal gminy Żegocina?

Geoportal Żegocina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Żegocina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Żegocina umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Żegocina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Żegocina?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Żegocina;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Żegocina;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Żegocina;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Żegocina;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Żegociny.
Informacje na Geoportalu Żegocina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Żegocina?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Żegocina;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Żegocina;
 • Rejestr MPZP Żegocina;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Żegocina;
 • Mapa Topograficzna gminy Żegocina;
 • Mapa Solarna gminy Żegocina;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Żegocina;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Żegocina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Żegocina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Żegocina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Żegocina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Żegocinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Żegociny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Żegocina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Żegocina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Żegocina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Żegociny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Żegociny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Żegocina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Żegocina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Żegocinie.

  Geoportal gminy Żegocina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Żegocina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Żegocinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Żegocina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Żegocinie.

  W Geoportalu Żegocina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Żegocina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Żegocinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Żegocina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Żegocina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Żegocina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Żegocina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Żegocina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Żegocina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Żegocina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Żegocina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Żegocinie. W Geoportalu gminy Żegocina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Żegocinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Żegocina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Żegocina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Żegocina dla mieszkańców

Geoportal Żegocina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Żegocina. Na mapie Żegociny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Żegocina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Żegocina. Korzystając z map Geoportalu gminy Żegocina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Żegocina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Żegocina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Żegocina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować